Category Archives: ליווי רוחני

דרך הבשמים שלי

מה משותף להם ולי? לסוחרי הדרכים ולאדם המודרני? נפש האדם אז וגם היום, מיטלטלת כמו המשא על גב הגמל, רק אולי יותר מהר. היא נופלת מדבשתו ומבקשת מהרועה, שהוא תודעתנו הערה, לשוב ולהרים את המשא. Continue reading

Posted in Uncategorized, כללי, ליווי רוחני | Leave a comment

יאמר לבי תפילה

תפילה בעיניי היא רגע של אינטימיות עם הנשגב, רגע של פליאה, רגע של הצהרה שלנו ליקום – הנני. עבורי תפילה היא קודם כל רגע של הודיה, לא רק כשטוב לי, אלא גם כשרע לי. לתפילה האישית אין נוסח קבוע (בשונה מתפילה הנאמרת ברבים), היא יוצאת מהלב הנקי. Continue reading

Posted in כללי, ליווי רוחני, ריפוי הוליסטי | Leave a comment

לשחרר את הפחד לחופשי

פחד היא אנרגיה הכלואה בחלל סגור. אם נראה לה את פתח היציאה,
יצא הפחד ויכנס האור. – סיפור על איש שביקש למות בשלום עם עצמו. Continue reading

Posted in כללי, ליווי רוחני, ריפוי הוליסטי | 2 Comments